Nieuws

Strip till bemesten voor de mais teelt

Deze proef heeft als doel om te kijken of er op deze manier van bemesten, meer opbrengst te halen is in de maisteelt nu de normen weer zijn aangescherpt.

Het bemesten is per ha duurder maar daar staat tegenover dat er niet geploegd hoeft te worden.
Later dit jaar zullen wij u hier over verder informeren

Maiszaaien met onze nieuwe Kuhn maiszaaimachine met nieuwe fronttank.
Machine wordt met gps aangestuurd hierdoor geen overlap op de geer.

Hieronder een aantal foto's:

bemesten

bemesten

bemesten

bemesten

bemesten