Het Bedrijf

Wie zijn wij

Heldens

 

DE OPRICHTING

De basis van het loonbedrijf is na de tweede wereldoorlog gelegd door Wim Heldens. Vanuit zijn gemengde bedrijf aan de nachtegaallaan begon hij met loondorsen. Wim inspireerde zijn zoons Ger en Wiel om in het loonwerk te stappen. Beide zagen dit zitten en gingen meehelpen op het ouderlijke bedrijf.
Rond 1960 vond er een splitsing plaats in het bedrijf waarbij Ger zelfstandig een loonbedrijf startte in Broekhuizen. Wim en Wiel zetten het bedrijf samen voort tot 1969, het jaar dat Wiel het bedrijf overnam. Een jaar later vestigde hij zich op de huidige locatie aan de blaktweg.
Beide bedrijven ontwikkelden zich en kregen beide hun specialismen en werd er kleine schaal samengewerkt . Dit veranderde in 2002 toen de mestwet weer werd aangescherpt en er voor beide een grootte investering moest worden gedaan in mestapparatuur en werd er besloten om dit samen te kopen. Inmiddels zat de 3e generatie ook al in het bedrijf nl Wilbert zoon van Ger en Ron zoon van Wiel.
Een jaar later in 2003 werden de bedrijven samen gevoegd en werd de werkplek gemaakt in Melderslo. De andere werklocatie in broekhuizen werd verkocht en de opslagloods werd aangehouden. Heden werken wij met 7 personen op de het bedrijf en worden in drukke perioden nog losse arbeidskrachten ingehuurd.

WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden hebben zich de laatste jaren toegespitst op een paar hoofdtakken zo werd bv de tak aardappel- , preiteelt afgestoten. Zo werd er fors geïnvesteerd in de veehouderij tak denk hier aan mestrijden maar ook de voederwinnig.
De oogst heeft altijd als een lei draad door het bedrijf gelopen en zo word er graan gedorsen , bieten gerooid , mais gehakseld , mais gedorst en gedroogd. In 1990 kwam hierbij de lelieteelt in Limburg terecht en in 1997 had het bedrijf al 3 rooiers en 2 plantmachines. In deze teelt kunnen wij heden een totaal pakket aanbieden van de grondbewerking tot de oogst en alles wat daar tussen in ligt.
Ook worden er werkzaamheden verricht in de grondverzet sector denk aan kraan , loader en gronddumper. Omdat er in de omgeving van Horst een concentratie aan boomkwekerij zit wordt er sinds 2 jaar gespoten met een rijenspuit in de boomteelt en hopen wij dit nog verder uit te breiden met andere werkzaamheden.
Ook worden er opdrachten uitgevoerd voor de overheidsinstanties zoals Gemeenten en Provincie Limburg (gladheidsbestrijding) en wordt er werk verricht voor particulieren.
Meer informatie over onze werkzaamheden is hier te vinden, daarbij staan ook enkele foto's.

TOEKOMST

Wij willen ons blijven ontwikkelen in de werkzaamheden waarin wij ons hebben gespecialiseerd . Tevens wordt er altijd gekeken of er nieuwe kansen of ontwikkelingen zijn waarin wij ons verder kunnen ontwikkelen.